Про Центр

Іванківський ЦСПР

Іванківський центр соціально-психологічної реабілітації населення

24.11.1994 р. в Іванкові за ініціативою світового співтовариства (програма ЮНЕСКО – Чорнобиль, проект №64) завдяки підтримці Уряду України було відкрито Центр соціально-психологічної реабілітації населення та його  інформування з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи.

З 2019 року Центри соціально-психологічної реабілітації передано до сфери управління Міністерству у справах ветеранів України.

Мета діяльності: соціальна та психологічна допомога учасникам антитерористичної операції та іншим категоріям громадян шляхом надання їм комплексу психологічних, юридичних, соціально-педагогічних, інформаційних та інших видів соціальних послуг для їх соціальної адаптації, відновлення психологічного здоров’я та ефективної соціальної поведінки.

Основні завдання:

 • участь у реалізації державних, регіональних та місцевих програм соціального захисту учасників АТО та інших категорій отримувачів послуг, доведення до відома населення інформації про такі програми;
 • розробка і реалізація власних проектів та програм з метою покращення якості надання соціальних послуг учасникам антитерористичної операції та іншим категорій отримувачів послуг;
 • надання учасникам антитерористичної операції та іншим категоріям отримувачів послуг різних видів психологічної допомоги (проведення психологічної діагностики, психологічного консультування, психокорекції, психологічної підтримки для забезпечення нормальної життєдіяльність особистості);
 • здійснення соціально-психологічного супроводу учасників АТО, які перебувають у зоні бойових дій, госпіталізовані, комісовані, демобілізовані, та членів їхніх родин;
 • сприяння соціально-психологічній реадаптації учасників АТО після демобілізації;
 • здійснення психологічної просвіти, психопрофілактики, інформування населення з питань психологічної компетентності, безпечної життєдіяльності, соціальних ризиків, гарантій, перспектив;
 • організація роботи соціально-психологічних груп (тренінги, групи підтримки, самодопомоги та взаємодопомоги, групи розвитку, клуби спілкування, групи за інтересами тощо) для підвищення рівня психологічної культури, стресостійкості, надання допомоги у виході зі стану дискомфорту, нервово-психічної напруженості, оволодіння новими стилями поведінки, навичками самопізнання і саморегуляції, формування готовності до самостійного вирішення актуальних психологічних проблем індивідуального та міжособистісного характеру;
 • проведення культурно-просвітницької, фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення у тому числі у формі масових заходів з метою пропаганди загальнолюдських цінностей, здорового способу життя, ідей милосердя та доброчинства, патріотичного виховання молоді;
 • підвищення правової компетентності та соціального захисту цільових груп;
 • проведення соціально-психологічних досліджень, опитувань про актуальні потреби цільових груп з метою отримання більш повної інформації про проблеми та корегування переліку послуг ЦСПР;
 • надання консультацій з питань чинного законодавства учасникам антитерористичної операції та іншим отримувачам послуг, сприяння оформленню правових документів;
 • реалізація інформаційно-навчальних проектів (науково-практичні конференції, семінари-практикуми, тренінги, круглі столи тощо) для підвищення професійної компетентності фахівців, які за своїми посадовими обов’язками працюють з учасниками антитерористичної операції та іншими категоріями отримувачів послуг;
 • сприяння згуртуванню місцевих громад навколо вирішення найбільш актуальних соціальних питань, надання необхідної соціальної підтримки учасникам антитерористичної операції та іншим категоріям отримувачів послуг;
 • вивчення і поширення вітчизняного та міжнародного досвіду з питань соціальної роботи, надання соціальних і психологічних послуг учасникам антитерористичної операції та іншим категоріям отримувачів послуг;
 • сприяння розвитку міжнародного співробітництва, зокрема щодо організації та проведення заходів, спрямованих на оздоровлення дітей учасників антитерористичної операції та інших категорій отримувачів послуг, у тому числі за кордоном.

Діяльність Центру здійснюється за такими програмами та на виконання наступних розпоряджень, доручень:

 • Державна програма“Заходи із психологічної реабілітації, соціальної та професійної адаптації учасників антитерористичної операції та забезпечення постраждалих учасників антитерористичної операції санаторно-курортним лікуванням”.
 • Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.01.2016 №10-р «План міжвідомчих заходів з адаптації до мирного життя учасників антитерористичної операції» (пункт 2 щодо сприяння утворенню груп підтримки, самодопомоги та взаємодопомоги для учасників АТО).
 • Розпорядження Київської обласної державної адміністрації від 25 грудня 2015 року №508 «Про план заходів щодо увічнення пам’яті захисників України у Іванківському районі на період до 2020 року».
 • Розпорядження Іванківської районної державної адміністрації від 23.10.2015 №354 «Про утворення Центру допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих військовослужбовців, які брали участь у проведенні антитерористичної операції».
 • Доручення голови Київської обласної державної адміністрації за підсумками розгляду на засіданні оперативного штабу допомоги демобілізованим військовослужбовцям, які брали участь в антитерористичній операції, та їх сім’ям від 18 березня 2015 року №150 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції».
 • Програма ЦСПР «Надання комплексної соціально-психологічної, інформаційної, правової допомоги учасникам АТО».
 • Проект «Покращення якості надання послуг з психологічної підтримки внутрішньо переміщеним особам (ВПО) в Центрах соціально-психологічної реабілітації населення в центральних областях України» (партнери: Товариства Лева (Україна), Фонд Terra Humana (Польща)).
 • Проекти “Літо-2017”, «Зима-2017».   Мета: сприяння організації оздоровлення та відпочинку дітей учасників АТО, ВПО, дітей, потерпілих внаслідок Чорнобильської    катастрофи, за кордоном (у співпраці з ІРГО «Центр розвитку громади», іспанськими та португальськими благодійними асоціаціями).

Перелік послуг:

  • індивідуальне та сімейне психологічне консультування;
  • психологічні тренінги, групи підтримки, семінари для учасників АТО;
  • інформаційна підтримка (інформаційні зустрічі для цільових груп, випуск газети “Голос довіри”, буклетів, сайт);
  • юридичне консультування з питань правової підтримки учасників АТО;
  • фізкультурно-оздоровча робота з учасниками АТО (розслаблюючий масаж, заняття на тренажерах, дошці Євмінова);
 • масові заходи для учасників АТО з метою якнайшвидшого повернення до мирного життя.

Категорії отримувачів послуг Центру:

Громадяни з числа осіб, яким установлено один із таких статусів:

 • учасника бойових дій – відповідно до пунктів 19 і 20 частини першої статті 6 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”;
 • інваліда війни – відповідно до пунктів 11—14 частини другої статті 7 зазначеного Закону;
 • учасника війни – відповідно до пункту 13 статті 9 зазначеного Закону;
 • члена сім’ї загиблого — відповідно до абзаців п’ятого – восьмого пункту 1 статті 10 зазначеного Закону;
 • члени сімей учасників антитерористичної операції, внутрішньо переміщені особи;
 • інші громадяни, які постраждали внаслідок надзвичайних ситуацій та/або зазнали впливу життєво небезпечних чи психотравмуючих подій, потрапили в кризову життєву ситуацію.

Послуги надаються Центром безкоштовно та анонімно.

Центр закладає основи волонтерства, підтримує громадські ініціативи, тісно співпрацює з громадською організацією «Учасники бойових дій АТО», районною організацією Української спілки ветеранів Афганістану тарайонною спілкою ветеранів війни.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.