Права осіб мобілізованих на військову службу

Права осіб мобілізованих на військову службу
Захист Батьківщини, територіальної цілісності та суверенітету України є конституційним обов’язком громадян. Порядок проведення мобілізації регулюється Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу», Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей » та іншими нормативно-правовими актами України.

Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:
1. заброньовані на період мобілізації та на воєнний час за органами державної влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, а також за підприємствами, установами і організаціями в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Бронюванню підлягають військовозобов’язані, які працюють в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування та на підприємствах, в установах і організаціях, яким встановлено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, якщо це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів та виконання мобілізаційних завдань (замовлень).
2. визнані відповідно до висновку військово-лікарської комісії тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров’я на термін до шести місяців (з наступним проходженням військово-лікарської комісії);
3. чоловіки, на утриманні яких перебувають п’ять і більше дітей віком до 16 років (такі чоловіки можуть бути призвані на військову службу у разі їх згоди тільки за місцем проживання);
1. жінки, на утриманні яких перебувають діти віком до 16 років (такі жінки можуть бути призвані на військову службу в разі їх згоди і тільки за місцем проживання);
2. зайняті постійним доглядом за особами, що його потребують, відповідно до законодавства України, в разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;
3. народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Обов’язки військовозобов’язаних при мобілізації:
1. З’явитися за викликом до військових комісаріатів для постановки на військовий облік та визначення призначення на воєнний час.
2. надавати в установленому порядку під час мобілізації будівлі, споруди, транспортні засоби та інше майно, власниками яких вони є, Збройним Силам України, іншим військовим формуванням, Оперативно-рятувальній службі цивільного захисту з наступним відшкодуванням державою їх вартості в порядку, встановленому законом.
3. з моменту оголошення мобілізації не змінювати місця проживання без дозволу посадової особи військового комісаріату, на військовому обліку якого перебуває військовозобов’язаний.
4. Фізичні особи-підприємці зобов’язані виконувати мобілізаційні завдання (замовлення) згідно з укладеними договорами (контрактами)
Громадяни, які перебувають у запасі і не призвані на військову службу або не залучені до виконання обов’язків щодо мобілізації за посадами, під час мобілізації, можуть бути відповідно до закону залучені до виконання робіт, які мають оборонний характер.
Права військовозобов’язаних під час мобілізації:
На забезпечення матеріальними засобами за кошти державного та місцевих бюджетів.
Протягом одного року зберігається місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності». Роботодавці зобов’язані вести облік військовозобов’язаних, резервістів і призовників із числа працюючих, здійснювати заходи щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час і надавати звітність із цих питань відповідним органам державної влади, іншим державним органам та органам місцевого самоврядування в установленому порядку
• Роботодавець, сплачує своєму мобілізованому працівнику середню заробітну плату, з наступним відшкодуванням цих витрат за рахунок коштів з Державного бюджету.
• Військовозобов’язаний, який на день призову не працює, має право на грошове забезпечення у розмірі мінімальної заробітної плати. Мінімальна заробітна плата на 2014 рік становить 1218 грн.
• Для громадян України, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, не припиняється державна реєстрація підприємницької діяльності фізичних осіб – підприємців
• Пенсіонерам з числа військовослужбовців та особам, які отримують пенсію за Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», у разі призову їх на військову службу під час мобілізації, виплата пенсії не припиняється. Після звільнення їх із служби виплата їм пенсій здійснюється з урахуванням додаткової вислуги років на день демобілізації.
• Якщо військовозобов’язаний захворів під час зборів і продовжує хворіти після їх закінчення, за ним зберігаються місце роботи і займана посада, а з дня закінчення зборів, у разі тимчасової непрацездатності, замість заробітної плати виплачується допомога по тимчасовій непрацездатності відповідно до закону.
• У разі смерті або інвалідності, або часткової втрати працездатності передбачається виплата до одноразової грошової допомоги (розмір виплати встановлено у ст. 16-2 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей».
В особливий період під час дії воєнного стану військовослужбовцям можуть надаватися відпустки за сімейними обставинами та з інших поважних причин.

Права осіб мобілізованих на війському службу
Захист Батьківщини, територіальної цілісності та суверенітету України є конституційним обов’язком громадян. Порядок проведення мобілізації регулюється Законом України «Про військовий обов’язок і військову службу», Законом України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей » та іншими нормативно-правовими актами України.

Page_00007 Page_00006 Page_00005 Page_00004 Page_00003 Page_00002 Page_00001

Может ли участник АТО пойти в отпуск?

В письме от 16 сентября Минобороны разъяснило, что вопрос предоставления отпусков участникам АТО урегулирован Законом «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей».

Согласно нормативному акту, в особый период с момента объявления мобилизации до времени введения военного положения или до момента принятия решения о демобилизации предоставление военнослужащим ежегодных основных отпусков осуществляется при условии одновременного отсутствия не более 30% общей численности военных определенной категории соответствующего подразделения.

Военнослужащим предоставляются ежегодные основные отпуска с сохранением денежного, материального обеспечения и предоставлением денежной помощи на оздоровление в размере месячного денежного обеспечения. Продолжительность ежегодного основного отпуска для военнослужащих, имеющих выслугу до 10 лет, составляет 30 календарных дней; от 10 до 15 лет – 35 календарных дней; от 15 до 20 лет – 40 календарных дней; более 20 лет – 45 календарных дней. Время для проезда к месту проведения отпуска и обратно не предоставляется. Праздничные и нерабочие дни при определении продолжительности ежегодных основных отпусков не учитываются. Такой отпуск предоставляется в течение календарного года.

Военнослужащим-контрактникам продолжительность ежегодного основного отпуска в году начала военной службы исчисляется из расчета 1/12 части продолжительности отпуска, на которую они имеют право, за каждый полный месяц службы до конца календарного года.

В особый период во время действия военного положения военнослужащим могут предоставляться отпуска по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней.

Предоставление военнослужащим в указанные выше периоды других видов отпусков прекращается (кроме отдельных отпусков военнослужащим-женщинам, а также отпусков по болезни или для лечения после тяжелого ранения по заключению военно-врачебной комиссии).

Page_00003 Page_00002 Page_00001

google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru

You may also like...