Інтернет – конференція

Відповіді на запитання, отримані у ході проведення інформаційної Інтернет – конференції «Двадцять п’ять років Чорнобильської катастрофи. Безпека майбутнього».

image181.gif

 1. Які заходи вживаються або плануються щодо покращення діяльності Державного реєстру України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (далі – ДРУ)?

Відповідь.

Підготовлено Програму робіт по розробці, експлуатації та розвитку автоматизованої інформаційної системи «Державний реєстр України осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

Проектом Програми передбачається, що у перспективному періоді роботи з розвитку Реєстру повинні проводитись за такими основними напрямками:

– підтримка побудованого та накопиченого інформаційного ресурсу на всіх рівнях Реєстру – ведення баз даних Реєстру на існуючій платформі в інтегрованому середовищі корпоративної мережі державного рівня;

– модернізація інформаційного та програмного забезпечення АІС Реєстру і його впровадження на всіх рівнях Реєстру;

– укомплектування новими технічними засобами та програмним забезпеченням, розвиток та модернізацію інфраструктури Реєстру (державний, обласний та районний рівні);

– розвиток системи телекомунікації;

– розвиток інформаційно-аналітичних засобів і використання даних Реєстру України.

Реалізація Програми забезпечить покращення матеріально-технічної бази підрозділів Державного реєстру всіх рівнів, повноту та точність інформації, яка знаходиться в ДРУ.

Запроваджений та реалізований також пілотний проект з аналізу стану функціонування та змісту даних ДРУ, на підставі якого розроблено план робіт з науково-методичного, інформаційного та аналітичного супроводу, розвитку і функціонування ДРУ.

2. Как сегодня обстоит ситуация с йодным дефицитом в нашей стране? Будьте любезны, посоветуйте, как этот фактор необходимо учитывать женщинам при планировании беременности?

Відповідь.

Профілактика йодного дефіциту – це актуальна проблема. Кожна жінка, яка планує вагітність має звернути увагу на функцію власної щитовидної залози, забезпеченість організму йодом. Відсутність вчасної профілактики йододефіциту та корекції зниженої функції щитовидної залози загрожує виникненням тяжких наслідків у нащадків. Попередження вродженого гіпотиреозу у дітей, народження дітей зі зниженням інтелекту і кретинізмом за рахунок вчасної профілактики йододефіциту сьогодні є абсолютно можливим і необхідним. На сьогодні 7 областей належать до ендемічних за йодним дефіцитом. В Україні є йодована сіль, яку радять вживати в повсякденному житті. Для вагітних рекомендується вживання препаратів калію йодиду (Йодомарин) в дозі 200 мкг на добу. На етапі підготовки до вагітності рекомендується вживання вітамінно-мінеральних комплексів, які містять йод 150 мкг, селен, цинк (Вітрум Пренатал Форте).

Завідуюча акушерським відділенням екстагенітальної патології вагітних та постнатальної реабілітації ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України»;доктор медичних наук, старший науковий співробітник Давидова Ю.В.

3. Чи багато дітей народжується з вадами саме через вплив Чорнобиля на довкілля?

Відповідь.

На сьогоднішній день в Україні розвинена система перинатальної діагностики, планування сім’ї, перинатальної допомоги, завдяки чому підвищилась якість ранньої діагностики вроджених вад розвитку та диспансеризація плодів з розробкою подальшої тактики ведення таких вагітних та їх розродження. Необхідно зазначити, що на виникнення вроджених вад впливає багато факторів: наркоманія, тютюнопаління, алкоголізм, порушення харчування, в тому числі недостатність йоду, нестача вітамінів та мінералів, вживання певних медикаментів, які мають тератогенний вплив (тобто викликають порушення розвитку плода).Високі дози іонізуючої радіації в гострому періоді мають негативний вплив на людський організм, але виразність репаративних процесів розрізняються за інтенсивністю у кожному організмі, тобто важко передбачити або спрогнозувати виникнення такої патології у конкретної людини.

Завідуюча акушерським відділенням екстагенітальної патології вагітних та постнатальної реабілітації ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології АМН України»;доктор медичних наук, старший науковий співробітник Давидова Ю.В.

4. Чи буде знято 3, 4 зони?

Відповідь.

Законом України „Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи” встановлено критерії для визначення зон радіоактивного забруднення та процедуру їх перегляду. Рішення щодо змін статусу населеного пункту (виведення за межі зон радіоактивного забруднення, переведення із однієї зони до іншої) приймаються тільки за поданням обласних рад на підставі експертних висновків ряду міністерств та наукових установ, визначених законодавством. Затверджуються ці зміни Верховною Радою України. Не зважаючи на те, що радіаційна ситуація на територіях суттєво змінилась за 25 років з дня аварії на Чорнобильській АЕС, близько 500 населених пунктів не відповідають жодному із критеріїв віднесення до зон радіоактивного забруднення і з цих територій можуть бути зняті будь-які обмеження у веденні господарства, жодна обласна рада не робила подання про виведення населених пунктів за межі зон радіоактивного забруднення. Зміна статусу населеного пункту не впливає на виплату пільг громадянам. Пільги пов’язані із статусом постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. При зміні статусу населеного пункту можуть змінитись компенсації, які пов’язані із статусом території.

5. Де знайти одиниці вимірів параметрів радіації, їх допустимі норми?

Відповідь.

Принципи, критерії, нормативи та правила виконання яких є обов’язковою нормою в політиці держави щодо забезпечення протирадiацiйного захисту людини та радіаційної безпеки викладені у Нормах радіаційної безпки України (НРБУ-97). Для нормування вмісту радіонуклідів в продуктах харчування існує гігієнічний норматив “Допустимі рівні вмісту радіонуклідів цезію-137 і стронцію-90 у продуктах харчування та питній воді” (ДР-2006).

МНС України у 1999 році було підготовлено та видано інформаційний бюлетень „Сучасний стан радіаційної ситуації на Україні та проблеми життєдіяльності громадян на забруднених територіях”. Цей бюлетень було направлено до усіх обласних державних адміністрацій для інформування населення.

У 2008 році видано аналогічний бюлетень „Радіологічний стан територій, віднесених до зон радіоактивного забруднення (у розрізі районів)”. Цей бюлетень містить роз’яснення про основні положення нормативно-правових актів з питань протирадіаційного захисту людини, викладені терміни і визначення, які використовуються у цій сфері, одиниці фізичних величин. Зазначений бюлетень найближчим часом буде направлено до Волинської обласної державної адміністрації.

Для широких верств населення Міністерство може порекомендувати книгу „Радіація і людина”, видану Радіологічним центром „Стакс”. У цій книзі у дуже доступній формі викладено інформацію про радіацію: загальні відомості, одиниці вимірювання, вплив радіації на людину тощо. Інформацію щодо придбання книги можна отримати, звернувшись до цього центру за адресами: Донецька область, м.Маріуполь-3, а/я – 3013; HTTP://www.mariupol.net/staks/; rcstaks@mailru.com .

 6. Скажіть будь ласка, ким здійснюється контроль за вмістом радіонуклідів у продуктах харчування?

Відповідь

На територіях, забруднених внаслідок Чорнобильської катастрофи, впроваджено мережа радіаційного контролю, яка запобігає надходження забрудненої радіонуклідами продукції харчової, сільськогосподарської та лісової галузей до споживача. Згідно розподілу функцій радіологічними службами Міністерств та відомств забезпечується наступний контроль:

контроль вмісту радіонуклідів в сільськогосподарської продукції на всіх етапах її виробництва забезпечується радіологічними підрозділами Міністерства аграрної політики, у тому числі:

контроль продукції тваринництва – радіологічними відділами обласних і районних ветеринарних лабораторій; контроль продукції рослинництва – радіологічними лабораторіями і дозиметричними постами обласних державних центрів охорони родючості ґрунтів і якості продукції;

контроль вмісту радіонуклідів в лісової продукції (гриби, ягоди, лікарські рослини, деревина тощо) забезпечується радіологічними підрозділами Державного комітету лісового господарства;

контроль вмісту радіонуклідів в продукції що закуповується та переробляється споживчою кооперацією на території забруднених областей забезпечується радіологічними лабораторіями та постами Центральної спілки споживчих товариств України;

контроль вмісту радіонуклідів в продуктах харчування на підприємствах роздрібної торгівлі та громадського харчування забезпечується радіологічними службами Державного комітету з питань технічного регулювання та споживчої політики;

контроль вмісту радіонуклідів в атмосфері та водної мережі забезпечується Державною гідрометеорологічною службою;

контроль вмісту радіонуклідів в продукції харчових ринків забезпечується лабораторіями ветеринарно-санітарної експертизи;

контрольні перевірки на вміст радіонуклідів в продуктах харчування, що виробляються в приватному, колективному та державному секторі, здійснюються радіологічними відділами обласних та районних санітарно-епідеміологічних станцій Міністерства охорони здоров’я.

Протягом 2010 року вищезазначеними службами в зонах радіоактивного забруднення обстежено 55076 проб сільськогосподарської і лісової продукції, з перевищенням державних нормативів виявлено 2,4 відсотки.

7. Что необходимо употреблять, чтобы уменьшить накопление радионуклидов в организме человека?

Ответ.

Уменьшение накопления радионуклидов в организме человека достигается путём уменьшения поступления радионуклидов с продуктами питания, питьевой водой и воздухом. Основным дозообразующим радионуклидом после аварии на ЧАЭС является цезий-137, а основным источником его поступления в организм – загрязнённое молоко. Поэтому получение «чистого» молока путём уменьшения загрязнения кормов и использования в рационе коров специальных добавок, а также переработка молока в молочные продукты (сыр, сметану, масло) по специальным технологиям, уменьшающим содержание радиоактивного цезия, широко использовались в послеаварийные годы.

Без радиометрического контроля не следует употреблять в пищу грибы и другие дары леса, произрастающие на загрязнённой радионуклидами почве. Конкретные рекомендации по питанию проживающих на загрязнённых радионуклидами территориях Вы можете получить в лаборатории безопасности пищи Научного центра радиационной медицины АМН Украины (руководитель – доктор мед.наук И.Т.Матасар).

Заведующий отделом координации, планирования и анализа научных исследований НЦРМ АМН Украины, д.м.н.,профессор, заслуженный деятель науки и техники Украины Чумак А.А.

8. Якими пільгами можуть користуватися громадяни України, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ( IV категорія), що проживають у країнах Євросоюзу?

Відповідь.

Відповідно до Закону України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” (далі – Закон) громадяни, постраждалі внаслідок чорнобильської катастрофи, відносяться до відповідних категорій (1, 2, 3, 4). Цим Законом, в залежності від категорії постраждалої особи, передбачено надання пільг, компенсаційних виплат, доплат і допомог.

Згідно зі статтею 14 вказаного Закону до 4 категорії осіб, потерпілих від Чорнобильської катастрофи, належать особи, які постійно проживають або постійно працюють чи постійно навчаються на території зони посиленого радіоекологічного контролю (ІУ зона), за умови, що вони за станом  на 1 січня 1993 року прожили або відпрацювали чи постійно навчалися у цій зоні не менше чотирьох років.

Отже, після переїзду на постійне місце проживання до “чистої” місцевості, тобто, території, яка не віднесена до зони посиленого радіоекологічного контролю, вказана категорія громадян, яка має посвідчення категорії 4, втрачає право на пільги і компенсаційні виплати, передбачені статтею 23 Закону.

Статтею 23 Закону зазначено, що компенсації та пільги громадянам, які віднесені до 4 категорії постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, надаються на час постійного проживання або постійної роботи чи постійного навчання у зоні посиленого радіоекологічного контролю.

Начальник відділу пільг та компенсаційних виплат Міністерства соціальної політики України            Васько В.Т.

9. Яке фінансування на подолання наслідків аварії на ЧАЕС передбачене проектом нового бюджету?

Відповідь.

У поточному році видатки Державного бюджету на соціальний захист та пенсійне забезпечення постраждалих громадян становлять 7,777 млрд. грн., що на 339,1 млн. грн. більше, ніж у 2010 році.

За бюджетними програмами головним розпорядником коштів за якими визначено Мінпраці на 2011 рік передбачено 2,5 млрд. грн., у 2010 році –

2,5 млрд. гривень.

Начальник відділу пільг та компенсаційних виплат Міністерства соціальної політики  України  Васько В.Т.

10. Чи будуть в наступному 2012 році пільги при вступі у ВУЗи для інвалідів ЧАЕС ІІ та ІІІ групи?

Відповідь.

Інваліди ЧАЕС ІІ та ІІІ групи – це громадяни, які віднесені до категорії 1.

Пунктом 26 статті 20 (компенсації та пільги громадянам, віднесеним до     категорії 1) Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” передбачено вступ поза конкурсом до державних вищих закладів освіти, професійно-технічних закладів освіти та на курси для професійного навчання з обов’язковим наданням гуртожитку на час навчання для тих, хто не має житла, і виплатою підвищеної стипендії, незалежно від місця навчання на території України.

Зазначена пільга також поширюється на дітей (до 18 років) померлих громадян, які за життя були віднесені до 1, 2 категорій постраждалих, та категорії 3 з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

Начальник відділу пільг та компенсаційних виплат Міністерства соціальної політики  України Васько В.Т.

12. У якому стані знаходиться об’єкт «Укриття»?

Відповідь.  

Особливе місце серед ядерних установок України посідає унікальний для світової практики об’єкт “Укриття” зруйнований у 1986 році блок № 4 Чорнобильської АЕС, що втратив всі функціональні властивості енергоблоку і на якому виконано першочергові заходи для зменшення наслідків аварії і продовжуються роботи із забезпечення контролю його стану.

Утримання під контролем джерел випромінювання, забезпечення захисту людини і довкілля від радіаційного впливу є метою усієї діяльності на об’єкті “Укриття”, у тому числі діяльності з перетворення його на екологічно безпечну систему.

Згідно з підписаним у грудні 1995 року Меморандумом про взаєморозуміння між Урядом України і Урядами країн “Великої Сімки” та Комісією Європейського Співтовариства про закриття Чорнобильської АЕС був розроблений Рекомендований Курс Дій, що передбачає ряд заходів щодо перетворення об’єкта “Укриття” в екологічно безпечну систему:

У рамках Плану здійснення заходів на об’єкті “Укриття” реалізуються заходи в результаті яких Україна отримає нову локалізуючу оболонку з терміном експлуатації 100 років і зможе приступити до демонтажу нестабільних конструкцій. Щодо вилучення паливовмісних матеріалів та інших високоактивних відходів з об’єкта “Укриття”.

На даний час, контрольовані параметри об’єкта “Укриття” стабільні і будь-якої їх динаміки, яка викликала б стурбованість, уже протягом довгого часу не відмічається. Персонал ЧАЕС виконує регламентні роботи з пилопригнічення на об’єкті, запобігання ядерної активності паливовмісних мас та інше. Незважаючи на виконувані на об’єкті “Укриття” роботи, продовжує зберігатися загальна тенденція стабілізації радіаційної обстановки. На зовнішніх об’єктах, проммайданчика та у виробничих приміщеннях об’єкта “Укриття” з постійним та періодичним перебуванням персоналу не було зафіксовано перевищення контрольних рівнів потужності експозиційної дози γ-випромінювання та радіоактивного забруднення.

Хонько С.В. Головний спеціаліст відділу з питань зняття ЧАЕС з експлуатації Адміністрації зони відчуження

ae3cb15788fa2fb8537028c25ce043b6_big.jpg

google.com bobrdobr.ru del.icio.us technorati.com linkstore.ru news2.ru rumarkz.ru memori.ru moemesto.ru

You may also like...